Sökresultat

Sökresultat

 • AMR 4415-19 Människohandel

  sv AMR 4415-19 Människohandel Åklagarmyndigheten Riksåklagaren tillstyrker att HD prövar frågan om målsäganden har rätt till ersättning för intjänade medel. I övrigt avstyrks prövningstillstånd

  Datum: 2019-09-30 Typ: Dokument
 • Verksamhetsplan 2019

  sv Verksamhetsplan 2019 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens årliga verksamhetsplan uppdateras tertialvis i samband med att uppföljning görs av olika projekt och verksamheter. Den version som

  Datum: 2019-10-02 Typ: Dokument
 • AMR-4642-19 Jaktbrott

  sv AMR-4642-19 Jaktbrott Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om ett jaktbrott där en varg har skjutits ska bedömas som grovt trots att brottet begåtts av

  Datum: 2019-10-03 Typ: Dokument
 • AMR 5107-19 Våldtäkt

  sv AMR 5107-19 Våldtäkt Åklagarmyndigheten Svarsskrivelse till HD i mål om våldtäkt m.m. Den dömde åberopar ny bevisning. Riksåklagaren avstyrker prövningstillstånd.

  Datum: 2019-10-17 Typ: Dokument
 • AMR 3130-20 Brott mot knivlagen

  AMR 3130-20 Brott mot knivlagen Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom till Högsta domstolen och yrkat att en ung man ska dömas för brott mot knivlagen, grovt brott,

  Datum: 2020-05-14 Typ: Dokument
 • RåR 2013:1_

  sv RåR 2013:1_ Åklagarmyndigheten Riksåklagarens riktlinjer om överprövning (RåR 2013:1).

  Datum: 2020-05-20 Typ: Dokument
 • AMR 1917-20 Misshandel

  AMR 1917-20 Misshandel Åklagarmyndigheten Åtalet i målet gäller misshandel. Den tilltalade har invänt att hans avsikt inte varit att slå målsäganden utan en annan person. Tingsrätten ogillade

  Datum: 2020-06-01 Typ: Dokument
 • AMR 7329-19 Krigsförbrytelse

  sv AMR 7329-19 Krigsförbrytelse Åklagarmyndigheten En person har åtalats och dömts för krigsförbrytelse för att tillsammans och i samförstånd med andra under en icke-internationell väpnad konflikt

  Datum: 2020-02-18 Typ: Dokument
 • AMR 1140-20 Våldtäkt mot barn

  AMR 1140-20 Våldtäkt mot barn Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat en dom om utnyttjande av barn för sexuell posering. En man åtalades för våldtäkt mot barn då han haft samlag med en

  Datum: 2020-03-02 Typ: Dokument
 • AMR-4547-20 Utvisning

  AMR-4547-20 Utvisning Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse i ett mål om bl.a. grov stöld i fråga om utvisning.

  Datum: 2020-08-03 Typ: Dokument