Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2016/1245 Straffnedsättning

  sv ÅM 2016/1245 Straffnedsättning Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om uppsägning från arbete på grund av brott alltid ska medföra straffnedsättning. En man

  Datum: 2016-03-04 Typ: Dokument
 • ÅM 2015/7049 Mord

  ÅM 2015/7049 Mord Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen på nytt prövar hur straffet för mord ska bestämmas och att alla 16 domare i domstolen medverkar i beslutet.

  Datum: 2016-03-08 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/0853 Tjänstefel

  sv ÅM 2016/0853 Tjänstefel Åklagarmyndigheten En kammaråklagare och en rådman har dömts av hovrätten för tjänstefel till 30 dagsböter vardera för att ha underlåtit att häva ett häktningsbeslut

  Datum: 2016-03-08 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/1814 Tjänstefel

  sv ÅM 2016/1814 Tjänstefel Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om en polismans våldsanvändning med polishund ska bestraffas som tjänstefel. En polisman åtalades för

  Datum: 2016-04-06 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/8688 Brott mot strålskyddslagen

  sv ÅM 2016/8688 Brott mot strålskyddslagen Åklagarmyndigheten Legalitetsprincipen och straffrättsvillfarelse En person dömdes vid tingsrätten för brott mot strålskyddslagen till dagsböter för att

  Datum: 2016-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/8370 Våldtäkt

  sv ÅM 2016/8370 Våldtäkt Åklagarmyndigheten Målet handlar om bevisvärdering i sexualmål. Hovrätten dömde en 28-årig man för våldtäkt. Målsägande var en kvinnlig arbetskamrat till mannen. Händelsen

  Datum: 2016-12-20 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/9274 Kvarstad

  sv ÅM 2016/9274 Kvarstad Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat ett beslut om kvarstad till Högsta domstolen. Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om ett av Migrationsverket

  Datum: 2017-01-09 Typ: Dokument