Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • AMR-3896-20 Sexuellt utnyttjande av barn

  AMR-3896-20 Sexuellt utnyttjande av barn Åklagarmyndigheten Fråga är om kravet på oaktsamhet i förhållande till målsägandens ålder vid sexualbrott mot barn är uppfyllt (6 kap. 13 § BrB). Enligt

  Datum: 2020-06-15 Typ: Dokument
 • AMR-4463-20 Värdeförverkande

  AMR-4463-20 Värdeförverkande Åklagarmyndigheten HD har förelagt RÅ att svara på överklagandena från två personer när det gäller frågorna om förverkande i målet. En person har dömts för synnerligen

  Datum: 2020-07-02 Typ: Dokument
 • Ekonomisk prognos juli 2020

  Ekonomisk prognos juli 2020 Åklagarmyndigheten Ekonomisk prognos från Åklagarmyndigheten till regeringen juli 2020.

  Datum: 2020-07-10 Typ: Dokument
 • AMR-4801-20 Grovt vapenbrott

  AMR-4801-20 Grovt vapenbrott Åklagarmyndigheten Överklagande av en hvorättsdom om grovt vapenbrott. Riksåklagaren anser att det var fel av hovrätten att avvisa bevisning bestående i uppspelning av

  Datum: 2020-07-16 Typ: Dokument
 • AMR-4547-20 Utvisning

  AMR-4547-20 Utvisning Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse i ett mål om bl.a. grov stöld i fråga om utvisning.

  Datum: 2020-08-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2020 1249

  sv ÅM 2020 1249 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens remissvar över promemorian "Förlängning av föreslagna tidsgränser för häktning"

  Datum: 2020-08-27 Typ: Dokument
 • ÅM 2020 973

  sv ÅM 2020 973 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över remissen "Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (SOU 2020:16)"

  Datum: 2020-06-22 Typ: Dokument
 • ÅM 2020 725

  sv ÅM 2020 725 Åklagarmyndigheten Yttrande över betänkandet "Hållbar terrängkörning" (SOU 2019:67)

  Datum: 2020-06-12 Typ: Dokument
 • Beslut AM-26929-17

  sv Beslut AM-26929-17 Åklagarmyndigheten

  Datum: 2020-06-10 Typ: Dokument