Sökresultat

Sökresultat

 • AMR 6402-20 Mord

  sv AMR 6402-20 Mord Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat en dom där hovrätten dömt en person för mord till fängelse i 18 år. Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska bestämma

  Datum: 2020-09-22 Typ: Dokument
 • AMR-7075-20 Häktning

  sv AMR-7075-20 Häktning Åklagarmyndigheten SZ ./. riksåklagaren ang. häktning (Hovrättens för Västra Sverige beslut den 28 september 2020 i mål Ö 4821-20)

  Datum: 2020-10-02 Typ: Dokument
 • ÅM 2020 1262

  sv ÅM 2020 1262 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens remissvar på promemorian "Registrering av kontantkort m.m. (Ds 2020:12)".

  Datum: 2020-10-16 Typ: Dokument
 • AMR-5761-20 Mord

  AMR-5761-20 Mord Åklagarmyndigheten En person som dömts för mord vill att HD uttalar sig bl.a. om i vilken uträckning åklagaren är skyldig att åberopa viss bevisning. En person dömdes för mord

  Datum: 2020-09-02 Typ: Dokument
 • 2020 - Förbättrad hantering av bidragsbrott

  sv 2020 - Förbättrad hantering av bidragsbrott Åklagarmyndigheten Slutredovisning av regeringsuppdrag till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten (2020).

  Datum: 2020-10-21 Typ: Dokument
 • AMR-7398-20 Försök till mord

  AMR-7398-20 Försök till mord Åklagarmyndigheten Klaganden har åberopat ny bevisning i Högsta domstolen. Riksåklagaren avstyrker prövningstillstånd.

  Datum: 2020-10-22 Typ: Dokument
 • AMR-4446-20 Utvidgat värdeförverkande

  AMR-4446-20 Utvidgat värdeförverkande Åklagarmyndigheten Hovrätten har beslutat att, med stöd av 36 kap. 1 b § BrB, förverka värdet av bankmedel som enligt kontoutdrag funnits på den tilltalades

  Datum: 2020-09-17 Typ: Dokument
 • ÅM 2020-1622

  sv ÅM 2020-1622 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning. (

  Datum: 2020-10-02 Typ: Dokument
 • Regelförteckning

  Regelförteckning Åklagarmyndigheten Uppdaterad regelförteckning per 2020-10-01.

  Datum: 2020-10-09 Typ: Dokument
 • ÅM 2020 1541

  sv ÅM 2020 1541 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över promemoria "Omställningsstöd till företag för perioden maj-juli 2020 (Fi2020/03582/S2)"

  Datum: 2020-09-18 Typ: Dokument