Sökresultat

Sökresultat

 • Hanteringen av stora och komplicerade ärenden

  sv Hanteringen av stora och komplicerade ärenden Åklagarmyndigheten Rapport från programmet för hanteringen av stora och komplicerade ärenden (Dnr 2015/0514). Rapporten överlämnades till

  Datum: 2016-10-06 Typ: Dokument
 • Tillsynsrapport 2016:2 Barnförhör

  sv Tillsynsrapport 2016:2 Barnförhör Åklagarmyndigheten Den uppföljning av kvaliteten i barnförhören som nu har genomförts omfattar kartläggning av tillgången på barnförhörsledare och en djupare

  Datum: 2016-07-11 Typ: Dokument
 • Tillsynsrapport 2013:06 Företagsbot

  sv Tillsynsrapport 2013:06 Företagsbot Åklagarmyndigheten Åklagarmyndigheten har granskat ärenden där företagsbot har registrerats under 2012. Granskningen visar på en ökning av antalet ärenden

  Datum: 2015-12-08 Typ: Dokument
 • Tillsynsrapport 2015:02 Människohandel

  sv Tillsynsrapport 2015:02 Människohandel Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg har granskat handläggningen av människohandelsärenden under 2012-2013. Syftet med

  Datum: 2015-12-08 Typ: Dokument
 • Tillsynsrapport 2012:01 Bostadsinbrott

  sv Tillsynsrapport 2012:01 Bostadsinbrott Åklagarmyndigheten Inom ramen för regeringsuppdraget om kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har en tillsyn gjorts av bland annat brottskategorin

  Datum: 2015-12-08 Typ: Dokument