Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2015/7049 Mord

  ÅM 2015/7049 Mord Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen på nytt prövar hur straffet för mord ska bestämmas och att alla 16 domare i domstolen medverkar i beslutet.

  Datum: 2016-03-08 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/0853 Tjänstefel

  sv ÅM 2016/0853 Tjänstefel Åklagarmyndigheten En kammaråklagare och en rådman har dömts av hovrätten för tjänstefel till 30 dagsböter vardera för att ha underlåtit att häva ett häktningsbeslut

  Datum: 2016-03-08 Typ: Dokument
 • Yttrande till tingsrätten

  sv Yttrande till tingsrätten I svaret till tingsrätten (2014-07-01) skriver åklagarna att de inte påkallar förhandling men att de inte har någon erinran mot att en sådan hålls.

  Datum: 2016-02-22 Typ: Dokument
 • ÅM 2017/1913 Sekretessbelagda uppgifter

  sv ÅM 2017/1913 Sekretessbelagda uppgifter Åklagarmyndigheten Åklagarmyndigheten överklagar en kammarrättsdom till Högsta förvaltningsdomstolen att inte lämna ut sekretessbelagda uppgifter.

  Datum: 2017-12-12 Typ: Dokument
 • ÅM 2017/7713 Misshandel

  ÅM 2017/7713 Misshandel Åklagarmyndigheten Hovrätten har dömt den tilltalade för misshandel. Gärningen begicks under en ishockeymatch i SHL. Den tilltalade hävdar att gärningen inte ska föranleda

  Datum: 2018-02-12 Typ: Dokument
 • ÅM 2017/5395 Yttrandefrihetsgrundlagen

  ÅM 2017/5395 Yttrandefrihetsgrundlagen Åklagarmyndigheten Riksåklagaren anser att en livesändning på Facebook inte har automatiskt grundlagsskydd enligt den s.k. webbsändningsregeln i

  Datum: 2018-02-12 Typ: Dokument
 • ÅM 2017/8027 Olaga frihetsberövande

  ÅM 2017/8027 Olaga frihetsberövande Åklagarmyndigheten Riksåklagaren tillstyrker att HD prövar en fråga om ansvarsfrihet (social adekvans) En beredskapssjuksköterska har dömts för olaga

  Datum: 2018-02-12 Typ: Dokument
 • ÅM 2017/8513 Olaga förföljelse m.m.

  ÅM 2017/8513 Olaga förföljelse m.m. Åklagarmyndigheten En man har av tingsrätten i två olika domar dömts för olaga förföljelse av samma målsägande. Samtliga brott i den första domen har begåtts

  Datum: 2018-02-19 Typ: Dokument