Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • Ökat förtroende för åklagare

  3252948 3252912 sv Ökat förtroende för åklagare I Brås årliga undersökning om bland annat förtroendet för rättsväsendet framgår att allmänhetens förtroende för åklagare har ökat väsentligt sedan

  Datum: 2009-02-27 Typ: Nyhet
 • Ökat metodstöd för åklagare om kontaktförbud

  3253478 3253442 sv Ökat metodstöd för åklagare om kontaktförbud En intern granskning visar på kvalitetsförbättringar men också brister i handläggningen av kontaktförbud. Åklagarmyndigheten vidtar

  Datum: 2013-10-11 Typ: Nyhet
 • Örebro-ärendet: anhållande hävt av åklagare

  3253598 3253562 sv Örebro-ärendet: anhållande hävt av åklagare Den 20-årige man som sedan helgen varit anhållen misstänkt för mord på en 18-årig kvinna i Örebro, släpptes i eftermiddags. Detta

  Datum: 2014-06-23 Typ: Nyhet
 • Övergrepp i rättssak

  Den som genom våld, hot om våld eller på annat sätt angriper en person för att hon eller han har anmält ett brott, vittnat i rättegång eller liknande – eller försöker hindra en person att anmäla,

  Datum: 2015-10-27 Typ: Sida
 • Överklagande

  Överklagande Om åklagaren är missnöjd med domen i tingsrätten kan han eller hon överklaga domen till hovrätten, som är högre instans. Även den misstänkta och i vissa fall målsägande kan överklaga

  Datum: 2015-12-03 Typ: Sida
 • Överklagande

  Överklagande En begäran om ny prövning i högre instans av en domstols eller myndighets beslut. En tingsrättsdom kan överklagas till hovrätten, vars dom kan överklagas till Högsta domstolen.

  Datum: 2015-05-22 Typ: Sida
 • Överklagande av dom i Bombardierärendet

  3254347 3254311 sv Överklagande av dom i Bombardierärendet Riksenheten mot korruption har i dag överklagat Stockholm tingsrätts frikännande dom mot en anställd inom Bombardierkoncernen. En

  Datum: 2017-10-25 Typ: Nyhet
 • Överklagande av hovrättsdom

  3253338 3253302 sv Överklagande av hovrättsdom Riksåklagaren har överklagat en dom där en man dömts av hovrätten till 17 års fängelse för mord på sin före detta hustru. Mordet skedde inför ögonen

  Datum: 2012-12-17 Typ: Nyhet