Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2019:2009

  sv ÅM 2019:2009 Åklagarmyndigheten Yttrande över utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för de allvarligaste formerna av immaterialrättsintrång (Ju2019/03948/L3).

  Datum: 2020-01-14 Typ: Dokument
 • ÅFS 2019:8 (Ändring i ÅFS 2005:2)

  sv ÅFS 2019:8 (Ändring i ÅFS 2005:2) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:2) om mål som är av intresse för rättsutvecklingen

  Datum: 2019-12-17 Typ: Dokument
 • ÅM 2019 2007

  sv ÅM 2019 2007 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens remissvar på rapporten "En reformerad notarieantagning".

  Datum: 2019-12-18 Typ: Dokument
 • ÅFS 2019:10 (Ändring i ÅFS 2014 16)

  sv ÅFS 2019:10 (Ändring i ÅFS 2014 16) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2014:16) om var ärenden om brott av vissa

  Datum: 2019-12-19 Typ: Dokument
 • ÅFS 2019:11 (Ändring i ÅFS 2012 2)

  sv ÅFS 2019:11 (Ändring i ÅFS 2012 2) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2012:2) om rättslig tillsyn. (Beslutade den 16

  Datum: 2019-12-19 Typ: Dokument
 • ÅM 2019 1614

  sv ÅM 2019 1614 Åklagarmyndigheten Yttrande över remiss av förslag om vilka andra uppgifter som ska lagras för att identifiera abonnent och registrerad användare vid användning av NAT-teknik (

  Datum: 2019-10-15 Typ: Dokument
 • ÅM 2019 10

  sv ÅM 2019 10 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över "Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret TSF 2018-69".

  Datum: 2019-10-10 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-585

  sv ÅM 2019-585 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över "Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i

  Datum: 2019-10-10 Typ: Dokument