Åklagarmyndighetens logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • HD prövar mål om industrihampa

  3252776 3252740 sv HD prövar mål om industrihampa En person innehade olovligen industrihampa som som hade odlats med EU-stöd. HD ska pröva om befattningen utgör narkotikabrott. Vid en

  Datum: 2007-01-31 Typ: Nyhet
 • Läget i ärendet med JAS Gripen

  3252778 3252742 sv Läget i ärendet med JAS Gripen För närvarande pågår informationsinhämtning i ärendet om JAS Gripen. Det går ännu inte att bedöma om det finns anledning att inleda

  Datum: 2007-02-21 Typ: Nyhet
 • Besöksförbud ökar tryggheten för utsatta kvinnor

  3252779 3252743 sv Besöksförbud ökar tryggheten för utsatta kvinnor Majoriteten av dem som beviljas besöksförbud upplever en ökad trygghet, likaså är de nöjda med polisens bemötande. Men

  Datum: 2007-02-22 Typ: Nyhet
 • Koncentration ger ökad rättssäkerhet i Norrland

  3252783 3252747 sv Koncentration ger ökad rättssäkerhet i Norrland Polisledning, åklagare, domstol och häkte bör finnas på en och samma ort i varje Norrlandslän. Det föreslår rättsväsendets

  Datum: 2007-02-28 Typ: Nyhet
 • Rekordstor företagsbot för Shell Raffinaderier AB

  3252786 3252750 sv Rekordstor företagsbot för Shell Raffinaderier AB Shell Raffinaderier AB har i Göteborgs tingsrätt 2007-01-23 dömts att betala 1 500 000 kronor i företagsbot. Det är,

  Datum: 2007-03-08 Typ: Nyhet
 • Erfarenheter från Vargsymposiet i Vålådalen 5-7 mars

  3252787 3252751 sv Erfarenheter från Vargsymposiet i Vålådalen 5-7 mars Överåklagaren Sven-Erik Alhem och chefsåklagaren Mats Palm har den 5-7 mars som företrädare för Åklagarmyndigheten deltagit

  Datum: 2007-03-08 Typ: Nyhet
 • Riktlinjer för provokativa åtgärder utfärdade

  3252788 3252752 sv Riktlinjer för provokativa åtgärder utfärdade Riksåklagaren har i dag utfärdat riktlinjer för åklagarnas handläggning av provokativa åtgärder. Syftet är att skapa klara och

  Datum: 2007-03-12 Typ: Nyhet