Åklagarmyndighetens

Sökresultat

Sökresultat

 • Rapport om sömnambulism

  sv Rapport om sömnambulism Åklagarmyndigheten Utvecklingscentrum Göteborg har slutfört ett uppdrag från riksåklagaren om somnambulism och sexsomni. Den slutsats som kan dras är att man kan ha sex

  Datum: 2016-02-29 Typ: Dokument
 • 2013 - Koncentrerad handläggning

  sv 2013 - Koncentrerad handläggning Åklagarmyndigheten Brott inom hälso- och sjukvården samt brott avseende fornminnen och kulturarv.

  Datum: 2015-12-08 Typ: Dokument
 • Anmälningsplikt

  Heter också anmälningsskyldighet. Enligt Socialtjänstlagen har bland annat anställda som arbetar med barn och ungdomar eller inom hälso- och sjukvården skyldighet att genast göra en anmälan till

  Datum: 2015-10-26 Typ: Sida
 • Sveda och värk

  Om någon blir skadad i samband med ett brott kan ersättning utgå för sveda och värk. Skadeståndet avser den akuta sjukdomstiden. Om skadan får varaktiga följder kan ersättning utgå för ”lyte och

  Datum: 2015-10-27 Typ: Sida
 • ÅM 2015/2433 Vållande till kroppskada

  sv ÅM 2015/2433 Vållande till kroppskada Åklagarmyndigheten Ett kosmetiskt ingrepp på en ung man utfördes på en mottagning utanför den etablerade hälso- och sjukvården. Läkaren som genomförde

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • Tillsynsrapport 2016:3 Djurskyddslagen

  sv Tillsynsrapport 2016:3 Djurskyddslagen Åklagarmyndigheten Utvecklingscentrum Malmö har under 2016 slutfört en granskning av åklagarnas handläggning av ärenden om brott mot djurskyddslagen där

  Datum: 2016-12-15 Typ: Dokument