Åklagarmyndighetens

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2018/1181 Grovt rattfylleri och sömn

  sv ÅM 2018/1181 Grovt rattfylleri och sömn Åklagarmyndigheten Frågan i målet är hur en invändning om avsaknad av uppsåt på grund av sömn ska hanteras och bedömas. Riksåklagaren, som bl.a.

  Datum: 2018-04-03 Typ: Dokument
 • Rapport om sömnambulism

  sv Rapport om sömnambulism Åklagarmyndigheten Utvecklingscentrum Göteborg har slutfört ett uppdrag från riksåklagaren om somnambulism och sexsomni. Den slutsats som kan dras är att man kan ha sex

  Datum: 2016-02-29 Typ: Dokument
 • ÅM 2017/8027 Olaga frihetsberövande

  ÅM 2017/8027 Olaga frihetsberövande Åklagarmyndigheten Riksåklagaren tillstyrker att HD prövar en fråga om ansvarsfrihet (social adekvans) En beredskapssjuksköterska har dömts för olaga

  Datum: 2018-02-12 Typ: Dokument
 • Tillsynsrapport 2016:3 Djurskyddslagen

  sv Tillsynsrapport 2016:3 Djurskyddslagen Åklagarmyndigheten Utvecklingscentrum Malmö har under 2016 slutfört en granskning av åklagarnas handläggning av ärenden om brott mot djurskyddslagen där

  Datum: 2016-12-15 Typ: Dokument
 • Bidragsbrott

  Bidragsbrott Bidragsbrottslagen gäller bidrag, ersättningar, pensioner och lån för personligt ändamål som beslutas av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden,