Åklagarmyndighetens

Sökresultat

Sökresultat

 • Rapport om sömnambulism

  sv Rapport om sömnambulism Åklagarmyndigheten Utvecklingscentrum Göteborg har slutfört ett uppdrag från riksåklagaren om somnambulism och sexsomni. Den slutsats som kan dras är att man kan ha sex

  Datum: 2016-02-29 Typ: Dokument
 • ÅM 2017/8027 Olaga frihetsberövande

  ÅM 2017/8027 Olaga frihetsberövande Åklagarmyndigheten Riksåklagaren tillstyrker att HD prövar en fråga om ansvarsfrihet (social adekvans) En beredskapssjuksköterska har dömts för olaga

  Datum: 2018-02-12 Typ: Dokument
 • Tillsynsrapport 2016:3 Djurskyddslagen

  sv Tillsynsrapport 2016:3 Djurskyddslagen Åklagarmyndigheten Utvecklingscentrum Malmö har under 2016 slutfört en granskning av åklagarnas handläggning av ärenden om brott mot djurskyddslagen där

  Datum: 2016-12-15 Typ: Dokument
 • Bidragsbrott

  Bidragsbrott Bidragsbrottslagen gäller bidrag, ersättningar, pensioner och lån för personligt ändamål som beslutas av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden,