Åklagarmyndighetens

Gällande författningar i dess nuvarande lydelse

Här finns Åklagarmyndighetens samtliga gällande författningar i dess nuvarande lydelser.

Tidsperiod

  • ÅFS 2019:3

    Datum: 2019-06-19

    Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Kustbevakningen.

  • ÅFS 2005:09

    Datum: 2019-03-29

    Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål, ÅFS 2005:9 (senast ändrad genom ÅFS 2019:2)