Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • RättsPM 2020:1 Bidragsbrottslagen

  sv RättsPM 2020:1 Bidragsbrottslagen Åklagarmyndigheten Denna rättspm ersätter tidigare rättsPM 2013:4.

  Datum: 2020-04-01 Typ: Dokument
 • RättsPM 2010:1 Tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

  RättsPM 2010:1 Tillträdesförbud vid idrottsarrangemang Åklagarmyndigheten Sedan uppdateringen av denna RättsPM i mars 2015 har ytterligare lagändringar skett. Ett maskeringsförbud har införts i 5

  Datum: 2019-11-28 Typ: Dokument
 • RättsPM 2016:01 Narkotika preparatbeskrivning

  sv RättsPM 2016:01 Narkotika preparatbeskrivning Åklagarmyndigheten Denna RättsPM 2016:1 Narkotika - Preparatbeskrivning uppdaterades i oktober 2019. Beskrivningar av de preparat som

  Datum: 2019-10-24 Typ: Dokument
 • RättsPM 2020:3 Cyklar

  sv RättsPM 2020:3 Cyklar Åklagarmyndigheten Rättspromemoria 2020:3 om cyklar. Utgiven av Utvecklingscentrum i maj 2020.

  Datum: 2020-05-12 Typ: Dokument
 • RättsPM 2005:1 Olovlig körning

  sv RättsPM 2005:1 Olovlig körning Åklagarmyndigheten Med anledning av Högsta domstolens dom den 12 september 2019 (Det afghanska körkortet) har RättsPM 2005:1 ”Olovlig körning” uppdaterats främst

  Datum: 2019-10-01 Typ: Dokument
 • RättsPM 2012:7 Bötespraxis

  sv RättsPM 2012:7 Bötespraxis Åklagarmyndigheten Efter det att riksåklagaren utfärdat nya rekommendationer avseende bl.a. butikstillgrepp har RättsPM 2012:7 uppdaterats. Uppdateringen avser

  Datum: 2019-12-18 Typ: Dokument
 • RättsPM 2020:2 Penningbeslag handläggningsstöd

  sv RättsPM 2020:2 Penningbeslag handläggningsstöd Åklagarmyndigheten Hur tillvaratar åklagaren bäst målsägandens rätt vid penningbeslag av kontomedel? Uppdaterad i juli 2020.

  Datum: 2020-07-17 Typ: Dokument