Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • Verksamhetsplan 2015

  sv Verksamhetsplan 2015 Åklagarmyndighetens årliga verksamhetsplan uppdateras tertialvis i samband med att uppföljning görs av olika projekt och verksamheter. Den version som publiceras här på

  Datum: 2015-12-16 Typ: Dokument
 • Regleringsbrev 2015

  Regleringsbrev 2015 Regleringsbrevet är regeringsbeslut som gäller för ett verksamhetsår i taget. Justitiedepartementet är handläggande departement för regleringsbrevet för Åklagarmyndigheten. I

  Datum: 2015-12-16 Typ: Dokument
 • Budgetunderlag 2018-2020

  sv Budgetunderlag 2018-2020 Åklagarmyndigheten Budgetunderlaget till regeringen är Åklagarmyndighetens förslag till finansiering av verksamheten under de tre kommande åren.

  Datum: 2017-02-27 Typ: Dokument
 • Årsredovisning 2019

  sv Årsredovisning 2019 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndigheten har lämnat årsredovisning 2019 till regeringen. I den framgår bland annat att fler åklagare än någonsin rekryterats till myndigheten.

  Datum: 2020-02-21 Typ: Dokument
 • Ekonomisk prognos juli 2020

  Ekonomisk prognos juli 2020 Åklagarmyndigheten Ekonomisk prognos från Åklagarmyndigheten till regeringen juli 2020.

  Datum: 2020-07-10 Typ: Dokument
 • Årsredovisning 2018

  sv Årsredovisning 2018 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndigheten har lämnat årsredovisningen för 2018 till regeringen. Myndighetens resultat när det gäller antalet och andelen lagförda personer är

  Datum: 2019-02-21 Typ: Dokument