Kan Assange utlämnas från Sverige till USA?

Regeringen fattar beslut i alla utlämningsärenden utanför EU. Förfarandet innebär i korthet att den stat som önskar en person utlämnad ska lämna in en skriftlig ansökan till Justitiedepartementet.

Varje utlämningsfall ska bedömas för sig, utifrån de omständigheter som gäller i det enskilda fallet. Av det skälet kan den svenska regeringen inte i förväg ge en garanti om att inte utlämna Assange till USA

När Storbritannien verkställer Supreme Court’s beslut att överlämna Assange till Sverige är Sverige bundet av den så kallade specialitetsprincipen. Den innebär att Sverige inte får lämna honom vidare till ett tredje land, exempelvis USA, utan tillstånd från Storbritannien. Det innebär att Assange inte skulle hamna i ett sämre läge i Sverige än när han befinner sig på brittiskt territorium.