Sökresultat

Sökresultat

 • Handböcker

  Här finns ett urval av de handböcker som tagits fram av Åklagarmyndigheten.

  Datum: 2016-02-10 Typ: Sida
 • Bemötande av brottsoffer

  sv Bemötande av brottsoffer Åklagarmyndigheten Handboken har reviderats utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Samtidigt har det skett vissa uppdateringar utifrån

  Datum: 2016-06-16 Typ: Dokument
 • Brott mot barn – Åklagarens barnhandbok

  sv Brott mot barn – Åklagarens barnhandbok Åklagarmyndigheten Barnhandboken i ny skepnad Handboken ”Handläggning av ärenden gällande brott mot barn” har genomgått en översyn och fått namnet ”

  Datum: 2019-02-28 Typ: Dokument
 • Handbok 2019 Utredningar enligt 31 § LUL

  sv Handbok 2019 Utredningar enligt 31 § LUL Åklagarmyndigheten Åklagarmyndigheten har tagit fram handboken Utredningar enligt 31 § LUL – om handläggningen av ärenden och bevistalan där den som kan

  Datum: 2020-04-02 Typ: Dokument
 • Kontaktförbud

  sv Kontaktförbud Åklagarmyndigheten Kontaktförbudshandboken ger ledning vid handläggningen av alla typer av kontaktförbud. Innehållsförteckningen ger en snabb väg in till olika

  Datum: 2019-10-18 Typ: Dokument
 • Handläggning av brott i nära relation

  sv Handläggning av brott i nära relation Åklagarmyndigheten Handboken – handläggning av fridskränkningsbrotten – har fått en total översyn och moderniserats under våren 2017. Den har omarbetats

  Datum: 2017-09-15 Typ: Dokument
 • Företagsbot

  Företagsbot Åklagarmyndigheten Nya regler om företagsbot gäller sedan årsskiftet. Utvecklingscentrum har tagit fram ett metodstöd för att underlätta förståelsen för de nya reglerna men också för

  Datum: 2020-05-13 Typ: Dokument
 • Europeisk skyddsorder och civilrättslig skyddsåtgärd

  sv Europeisk skyddsorder och civilrättslig skyddsåtgärd Åklagarmyndigheten En handbok till vägledning för åklagare att handlägga europeisk skyddsorder och civilrättslig skyddsåtgärd.

  Datum: 2016-11-03 Typ: Dokument