Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2019-1959

  sv ÅM 2019-1959 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över "​Ändring av Transportsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:XX) om förarprov, gemensamma bestämmelser TSF 2019-

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-1057

  sv ÅM 2019-1057 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över polismyndighetens förslag till gallring av handlingar i brottsutredningar.

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-1222

  sv ÅM 2019-1222 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens remissvar avseende Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om registrering och märkning av järnvägsfordon.

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-589

  sv ÅM 2019-589 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över föreslagna ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika (diarienummer 3.1.1-2019-

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2020 196

  sv ÅM 2020 196 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2 (Ds 2019:32)"

  Datum: 2020-04-15 Typ: Dokument
 • ÅM 2020 197

  sv ÅM 2020 197 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över departementspromemorian "Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och

  Datum: 2020-03-05 Typ: Dokument
 • ÅM 2019 2129

  sv ÅM 2019 2129 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över En ny terroristbrottslag (SOU 2019:49).

  Datum: 2020-03-17 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-2178.pdf

  sv ÅM 2019-2178.pdf Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över ”Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för

  Datum: 2020-03-17 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-2179

  sv ÅM 2019-2179 Åklagarmyndigheten Yttrande angående ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika (diarienummer 3.1.1-2019-106017).

  Datum: 2020-01-30 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-1071

  sv ÅM 2017-1071 Åklagarmyndigheten Yttrande över betänkandet Ny dataskyddslag (SOU 2017:391)

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument