Sökresultat

Sökresultat

 • Remissvar

  Remissvar Här finns Åklagarmyndighetens remissvar publicerade. Saknar du något remissvar kontakta kommunikationsavdelningen eller biblioteket på huvudkontoret.

  Datum: 2015-11-02 Typ: Sida
 • ÅM 2020-423

  sv ÅM 2020-423 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3).

  Datum: 2020-05-07 Typ: Dokument
 • ÅM 2020-609

  sv ÅM 2020-609 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda.

  Datum: 2020-05-11 Typ: Dokument
 • ÅM 2020-1032

  sv ÅM 2020-1032 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "Förordningsändringar för att motverka fusk med stöd vid korttidsarbete (Fi2020/02127/S1)".

  Datum: 2020-05-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2020-740

  sv ÅM 2020-740 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över "Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga

  Datum: 2020-05-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2020 196

  sv ÅM 2020 196 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2 (Ds 2019:32)"

  Datum: 2020-04-15 Typ: Dokument
 • ÅM 2020 197

  sv ÅM 2020 197 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över departementspromemorian "Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och

  Datum: 2020-03-05 Typ: Dokument
 • ÅM 2019 2129

  sv ÅM 2019 2129 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över En ny terroristbrottslag (SOU 2019:49).

  Datum: 2020-03-17 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-2178.pdf

  sv ÅM 2019-2178.pdf Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över ”Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för

  Datum: 2020-03-17 Typ: Dokument
 • ÅM 2020 1262

  sv ÅM 2020 1262 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens remissvar på promemorian "Registrering av kontantkort m.m. (Ds 2020:12)".

  Datum: 2020-10-16 Typ: Dokument