Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2020 973

  sv ÅM 2020 973 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över remissen "Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (SOU 2020:16)"

  Datum: 2020-06-22 Typ: Dokument
 • ÅM 2020 725

  sv ÅM 2020 725 Åklagarmyndigheten Yttrande över betänkandet "Hållbar terrängkörning" (SOU 2019:67)

  Datum: 2020-06-12 Typ: Dokument
 • ÅM 2020-1069

  sv ÅM 2020-1069 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian " Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset (Fi2020/02322/S2)".

  Datum: 2020-05-27 Typ: Dokument
 • ÅM 2020-265

  sv ÅM 2020-265 Åklagarmyndigheten Remissvar - Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemet (SOU 2019:59)

  Datum: 2020-04-24 Typ: Dokument
 • ÅM 2020-926

  sv ÅM 2020-926 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens remissyttrande över remissen Förstärkning av stödet vid korttidsarbete.

  Datum: 2020-04-24 Typ: Dokument
 • ÅM 2020-264

  sv ÅM 2020-264 Åklagarmyndigheten Remissvar avseende förslag till nya föreskrifter om yrkesförarkompetens

  Datum: 2020-04-24 Typ: Dokument
 • ÅM 2020-1014

  sv ÅM 2020-1014 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över " Polismyndighetens förslag till åtkomst till EES och ETIAS i brottsbekämpande syfte" (539.642/2017)

  Datum: 2020-05-19 Typ: Dokument
 • ÅM 2020-423

  sv ÅM 2020-423 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3).

  Datum: 2020-05-07 Typ: Dokument
 • ÅM 2020-609

  sv ÅM 2020-609 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda.

  Datum: 2020-05-11 Typ: Dokument
 • ÅM 2020-1032

  sv ÅM 2020-1032 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian "Förordningsändringar för att motverka fusk med stöd vid korttidsarbete (Fi2020/02127/S1)".

  Datum: 2020-05-13 Typ: Dokument