Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • RättsPM 2015:02 Penningtvätt

  sv RättsPM 2015:02 Penningtvätt Åklagarmyndigheten Ett RättsPM om penningtvätt har utarbetats i samarbete mellan Utvecklingscentrum Stockholm och Ekobrottsmyndigheten. Syftet med promemorian är

  Datum: 2015-11-20 Typ: Dokument
 • RättsPM 2005:12 Mopeder - några rättsliga frågor

  sv RättsPM 2005:12 Mopeder - några rättsliga frågor Åklagarmyndigheten Promemorian redogör för olika typer av mopeder och presenterar några rättsliga frågor. Uppdaterad september 2011.

  Datum: 2015-11-20 Typ: Dokument
 • RättsPM 2007:13 Bevisvärdering sexualbrottmål

  sv RättsPM 2007:13 Bevisvärdering sexualbrottmål Åklagarmyndigheten Promemorian redovisar en kartläggning av domstolarnas bevisvärdering i sexualbrottmål, hur åklagarnas gärningsbeskrivning har

  Datum: 2015-11-20 Typ: Dokument
 • RättsPM 2018:5 Grovt vapenbrott

  sv RättsPM 2018:5 Grovt vapenbrott Åklagarmyndigheten RättsPM (2018:5) om grovt vapenbrott. Utgiven i november 2018 av Utvecklingscentrum Malmö.

  Datum: 2018-11-29 Typ: Dokument