Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2019-1222

  sv ÅM 2019-1222 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens remissvar avseende Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om registrering och märkning av järnvägsfordon.

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-589

  sv ÅM 2019-589 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över föreslagna ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika (diarienummer 3.1.1-2019-

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-1740

  sv ÅM 2019-1740 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Fi 19-

  Datum: 2019-11-05 Typ: Dokument
 • ÅM 2019 1393

  sv ÅM 2019 1393 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över "Stora brottmål - nya processrättsliga verktyg (SOU 2019:38)"

  Datum: 2019-11-12 Typ: Dokument
 • ÅM 2019 1350

  sv ÅM 2019 1350 Åklagarmyndigheten Remiss av betänkandena "Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet kunskap och dialog (SOU 2019:15)" och "Komplementär och alternativ medicin och

  Datum: 2019-10-21 Typ: Dokument
 • ÅM 2019 1353.pdf

  sv ÅM 2019 1353.pdf Åklagarmyndigheten Yttrande med anledning av Ds 2019:14 En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor.

  Datum: 2019-10-21 Typ: Dokument
 • ÅM 2019 1368

  sv ÅM 2019 1368 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens remissyttrande över förslag om anslutning till Statens servicecenters tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering (Fi2019/

  Datum: 2019-09-24 Typ: Dokument
 • ÅM 2018-1858

  sv ÅM 2018-1858 Åklagarmyndigheten Yttrande från Åklagarmyndigheten över "​Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränknings-ersättning (SOU 2018:75)".

  Datum: 2019-10-01 Typ: Dokument
 • ÅM 2018-2037

  sv ÅM 2018-2037 Åklagarmyndigheten Yttrande över "Föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2007:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism."

  Datum: 2019-10-01 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-1807

  sv ÅM 2017-1807 Åklagarmyndigheten

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument