Förundersökning om Volkswagen inledd

Publicerad: 2016-01-12 09:50:00

Chefsåklagare Alf Johansson vid Riksenheten mot korruption har i dag inlett förundersökning om grovt bedrägeri och brukande av osann urkund, grovt brott.

I media, från svenska och utländska myndigheter samt från VW-koncernen har framkommit uppgifter om att personbilar tillverkade inom VW-koncernen försetts med manipulationsanordningar för att enbart i testmiljö visa utsläppsvärden avseende kväveoxider som underskrider gränsvärdena för EU-typgodkännande.

Efter typgodkännande av den tyska myndigheten Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) har sådana fordon importerats till Sverige. Fordonen har därefter av Transportstyrelsen, på grund av det tekniska underlag som tillhandahållits från VW-koncernen avseende bland annat utsläppsvärden, godkänts för inregistrering trots att de inte motsvarat kraven för typgodkännande. Dessa fordon har sedan sålts i Sverige. De fordon som omfattas förefaller kunna vara tillverkade under tiden 2009-2015.

Med anledning av vad som framkommit har chefsåklagare Alf Johansson vid Åklagarmyndighetens Riksenhet mot korruption beslutat inleda förundersökning avseende grovt bedrägeri samt brukande av osann urkund, grovt brott. Utredningen kommer även att avse förutsättningarna för åläggande av företagsbot.

Samråd för utredningens fortsatta bedrivande kommer att äga rum med utländska myndigheter. Volkswagen Group Svenska AB har låtit meddela att bolaget kommer att samarbeta fullt ut i brottsutredningen.

Chefsåklagare Alf Johansson är tillgänglig för frågor i dag den 12 januari, fram till kl 15.00 på telefonnummer 010-562 53 63.

Presstjänsten010-562 50 20