Anslag för 2022 i nivå med det begärda

Publicerad: 2021-09-15 10:25:42

I budgetpropositionen föreslås Åklagarmyndigheten få det anslag som begärts.

I regeringens budgetproposition för 2022 föreslås Åklagarmyndigheten få ett anslag för kärnverksamheten som är 186 miljoner högre än ursprungsbudgeten för 2021. Det är exakt så mycket som myndigheten har begärt. Jämfört med tilläggsbudgeten i våras blir nivåhöjningen cirka 96 miljoner kronor.

I förra veckan meddelade regeringen att ett antal myndigheter, däribland Åklagarmyndigheten, också får extra medel för en särskild satsning mot brott inom avfallshantering. Därutöver har vi också ett mindre anslag för biståndsverksamhet och en låneram för investeringar som inte tas direkt via anslaget.

– En långsiktig planeringshorisont är A och O. Det är mycket glädjande att vi kan fortsätta växa i den takt som vi har bedömt vara nödvändig för att bland annat kunna utveckla och öka vår förmåga att bekämpa kriminella organisationer, ta tillvara nya verktyg som hemlig dataavläsning, utreda och lagföra brott i parrelationer, snabbare lagföra unga på väg in i kriminella nätverk, säger riksåklagare Petra Lundh.

 

 

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20