Kompletterande brottsplatsundersökning vid Nord Stream

Publicerad: 2022-10-28 11:03:42

Åklagaren har i dag beslutat om en kompletterande brottsplatsundersökning vid Nord Stream. Förundersökningen rör misstänkt grovt sabotage mot gasledningarna i Östersjön.

Förundersökningsledaren, kammaråklagare Mats Ljungqvist, har tillsammans med Säkerhetspolisen begärt hjälp av Försvarsmakten att genomföra nya undersökningar i Östersjön, inom den svenska ekonomiska zonen, där det misstänks att ett grovt sabotage har genomförts mot gasledningar som tillhör Nord Stream.

– Jag har beslutat att tillsammans med Säkerhetspolisen genomföra ett antal kompletterande undersökningar på brottsplatsen. Försvarsmakten har efter förfrågan beslutat att biträda förundersökningen. Försvarsmakten har de resurser och den expertis som behövs för att kunna undersöka brottsplatsen på det sätt som vi önskar. Jag vill understryka att samtliga inblandade myndigheter har ett väl fungerande samarbete och vi arbetar intensivt med gemensamma krafter i den pågående förundersökningen, säger Mats Ljungqvist.

– Vi samarbetar också med myndigheter i andra länder och även det samarbetet fungerar utmärkt, säger han vidare.

– Jag har full förståelse för det stora intresset för den pågående förundersökningen. Men det är viktigt både för förundersökningen och för de olika samarbeten vi har att vi nu får arbeta i lugn och ro, avslutar kammaråklagare Mats Ljungqvist.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20