Åtal väckt för ohörsamhet mot ordningsmakten i Malmö

Publicerad: 2023-07-05 17:54:13

Åklagaren har väckt åtal mot en ung kvinna som den 19 juni i år deltagit i en klimatdemonstration som enligt åtalet inneburit störningar för trafiken i Malmö. Kvinnan har vägrat att lyda polisens befallning att lämna platsen. Brottsrubriceringen är ohörsamhet mot ordningsmakten.

Enligt åklagaren begicks gärningen med uppsåt.                  

Målnummer i Malmö tingsrätt: B 7307-23.

Förundersökningsledare Charlotte Ottosen kan inte lämna mer information och är inte tillgänglig för media. 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20