Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅFS 2007:3

  sv ÅFS 2007:3 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om skyldighet att i vissa fall skydda innehållet i ärenden och dokument från direktåtkomst i verksamhetsstödet Cåbra. (Beslutade

  Datum: 2017-11-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:9

  sv ÅFS 2005:9 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål, ÅFS 2005:9 (senast ändrad genom ÅFS 2019:2)

  Datum: 2019-03-29 Typ: Dokument
 • ÅFS 2013:3

  sv ÅFS 2013:3 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket. (Senast ändrad genom ÅFS 2019:1)

  Datum: 2019-04-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:18

  sv ÅFS 2005:18 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om upphandling inom Åklagarmyndigheten. (Senast ändrad genom ÅFS 2018:1)

  Datum: 2018-02-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:02

  sv ÅFS 2005:02 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om mål som är av intresse för rättsutvecklingen och prejudikatbildningen. (Senast ändrad genom ÅFS 2014:8.)

  Datum: 2017-11-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:19

  sv ÅFS 2005:19 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om diarieföring. (Senast ändrad genom ÅFS 2015:8.)

  Datum: 2017-11-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2010:6

  sv ÅFS 2010:6 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens allmänna råd för bevakning av frister i ärenden med anhållna. (Senast ändrad genom ÅFS 2014:14)

  Datum: 2017-11-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2007:5

  sv ÅFS 2007:5 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakning och uppföljning vid Åklagarmyndigheten av pågående förundersökningar. (Senast ändrad genom ÅFS 2014:

  Datum: 2017-11-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2011:6

  sv ÅFS 2011:6 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om kontaktförbud. (Senast ändrad genom ÅFS 2013:6.)

  Datum: 2017-11-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2011:9

  sv ÅFS 2011:9 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens allmänna råd om fullgörande av jour och beredskap. (Senast ändrad genom ÅFS 2014:13)

  Datum: 2017-11-01 Typ: Dokument