Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅFS 2019:3

  sv ÅFS 2019:3 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Kustbevakningen.

  Datum: 2019-06-19 Typ: Dokument
 • ÅFS 2014:15

  sv ÅFS 2014:15 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare. (Beslutade den 22 december 2014

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:02

  sv ÅFS 2005:02 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om mål som är av intresse för rättsutvecklingen och prejudikatbildningen. (Beslutade den 3 mars 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:18

  sv ÅFS 2005:18 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om upphandling inom Åklagarmyndigheten. (Beslutade 12 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:19

  sv ÅFS 2005:19 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om diarieföring. (Beslutade 19 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:25

  sv ÅFS 2005:25 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om samordning av brottmålsärenden. (Beslutade 29 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:30

  sv ÅFS 2005:30 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om dokumentation och underrättelser vid tvångsmedel. (Beslutade 29 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:31

  sv ÅFS 2005:31 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om tjänstekort och åklagarbricka. (Beslutade den 29 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2007:03

  sv ÅFS 2007:03 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om skyldighet att i vissa fall skydda innehållet i ärenden och dokument från direktåtkomst i verksamhetsstödet Cåbra. (Beslutade

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2007:12

  sv ÅFS 2007:12 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete. (Beslutade 15 juni 2007).

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument