Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅFS 2014:16 (Ersätter ÅFS 2006:12)

  sv ÅFS 2014:16 (Ersätter ÅFS 2006:12) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas. (Beslutade den 22

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2015:02 (Ersätter ÅFS 2005:29)

  sv ÅFS 2015:02 (Ersätter ÅFS 2005:29) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om restriktioner (Ersätter ÅFS 2005:29) (Beslutade den 22 april 2015.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:09

  sv ÅFS 2005:09 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål. (Beslutade 15 november 2005)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:17 (Ersätter 2005:03)

  sv ÅFS 2005:17 (Ersätter 2005:03) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring. (Beslutade 5 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2007:05

  sv ÅFS 2007:05 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakning och uppföljning vid Åklagarmyndigheten av pågående förundersökningar. (Beslutade den 30 mars 2007.

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2010:06

  sv ÅFS 2010:06 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens allmänna råd för bevakning av frister i ärenden med anhållna. (Beslutade den 29 november 2010)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2018:9

  sv ÅFS 2018:9 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om upphävande av Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2014:11) om anmälan av resa utomlands och om utländska besök (beslutade den

  Datum: 2018-12-10 Typ: Dokument
 • ÅFS 2014:07 (Ersätter ÅFS 2006:01)

  sv ÅFS 2014:07 (Ersätter ÅFS 2006:01) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om IT-säkerhet inom åklagarväsendet. (Beslutade den 29 september 2014.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument