Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅFS 2005:21 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:21 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om användning av elektronisk post i åklagarväsendet. (Beslutade 22 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:23 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:23 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens allmänna råd om fördelningen av mål mellan allmän åklagare och tullåklagare samt om deposition av böter. (Beslutade 29 december 2005

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:24 (upphävd)

  sv ÅFS 2005:24 (upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens allmänna råd om dokumentation vid sammanträde i brottmål. (Beslutade 29 december 2005.) Denna ÅFS är upphävd fr o m 2019-11-24.

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:28 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:28 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens allmänna råd för bevakning av frister i ärenden med anhållna. (Beslutade 29 december 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2006:05 (Upphävd)

  sv ÅFS 2006:05 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:7) om handläggningen av anmälningar mot åklagare och domare

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2006:07 (Upphävd)

  sv ÅFS 2006:07 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2006:3) om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2006:12 (Upphävd)

  sv ÅFS 2006:12 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggningen av ärenden om brott av åklagare och domare m.m. (Beslutade den 28 december 2006.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2006:13 (Upphävd)

  sv ÅFS 2006:13 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2007:02 (Upphävd)

  sv ÅFS 2007:02 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2007:07 (Upphävd)

  sv ÅFS 2007:07 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden. (

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument