Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅFS 2011:03 (Ändring i ÅFS 2005:09)

  sv ÅFS 2011:03 (Ändring i ÅFS 2005:09) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2011:04 (Ändring i ÅFS 2005:09)

  sv ÅFS 2011:04 (Ändring i ÅFS 2005:09) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2011:05 (Notis)

  sv ÅFS 2011:05 (Notis) Åklagarmyndigheten Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott.

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2011:09

  sv ÅFS 2011:09 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens allmänna råd om fullgörande av jour och beredskap. (Beslutade den 22 december 2011.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2011:10 (Ändring i ÅFS 2010:06)

  sv ÅFS 2011:10 (Ändring i ÅFS 2010:06) Åklagarmyndigheten Ändring i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2010:6) för bevakning av frister i ärenden med anhållna. (Beslutad den 22 december 2011.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2011:11 (Upphävd)

  sv ÅFS 2011:11 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2006:12) om handläggningen av ärenden om brott av åklagare och

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2012:01 (Ändring i ÅFS 2005:09)

  sv ÅFS 2012:01 (Ändring i ÅFS 2005:09) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2012:02

  sv ÅFS 2012:02 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om rättslig tillsyn. (Beslutade den 28 maj 2012.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2012:03 (Upphävd)

  sv ÅFS 2012:03 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2006:12) om handläggningen av ärenden om brott av åklagare och

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2012:04 (Notis)

  sv ÅFS 2012:04 (Notis) Åklagarmyndigheten Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott.

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument