Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅFS 2016:07 (Notis)

  sv ÅFS 2016:07 (Notis) Åklagarmyndigheten Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott. (Beslutade den 6 oktober 2016.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2016:08 (Ändring i ÅFS 2014:16)

  sv ÅFS 2016:08 (Ändring i ÅFS 2014:16) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:16) om var ärenden om brott av

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2017:01 (Upphävd)

  sv ÅFS 2017:01 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2017:03 (Ändring i ÅFS 2005:09)

  sv ÅFS 2017:03 (Ändring i ÅFS 2005:09) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:02

  sv ÅFS 2005:02 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om mål som är av intresse för rättsutvecklingen och prejudikatbildningen. (Beslutade den 3 mars 2005.)

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:03 (Upphävd)

  sv ÅFS 2005:03 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagares särskilda beredskapstjänstgöring för anmälningar mot anställda inom polisen, m.m. (Beslutade den 17 juni

  Datum: 2018-01-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2020:1

  sv ÅFS 2020:1 Åklagarmyndigheten Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott. (Beslutade den 10 mars 2020.)

  Datum: 2020-03-10 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:8

  sv ÅFS 2005:8 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om rättslig styrning och information inom åklagarväsendet. (Senast ändrad genom ÅFS 2019:9)

  Datum: 2020-03-12 Typ: Dokument
 • ÅFS 2020:2 (Ändring i ÅFS 2011:6)

  sv ÅFS 2020:2 (Ändring i ÅFS 2011:6) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2011:6) om kontaktförbud. (Beslutade den 1 september

  Datum: 2020-09-03 Typ: Dokument
 • ÅFS 2018:9

  sv ÅFS 2018:9 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om upphävande av Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2014:11) om anmälan av resa utomlands och om utländska besök (beslutade den

  Datum: 2018-12-10 Typ: Dokument