Ulrika Bentelius Egelrud, åklagare i Göteborg

Ulrika

Ulrika Bentelius Egelrud är specialiståklagare på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet i Göteborg.

- Jag får leda stora brottsutredningar om till exempel narkotikabrott och smuggling.

Här utreder åklagarna grov organiserad brottslighet. Brottsplatserna kan vara både i Sverige och utomlands. Då kan det ta längre tid att utreda brotten.

Ulrika arbetar

Med grov organiserad brottslighet menar man att en organisation är uppbyggd kring kriminaliteten. Många personer är också inblandade och brotten pågår under en längre tid.

– Det kan till exempel handla om människohandel eller smuggling av stora mängder narkotika. Då krävs många människor som samarbetar för att de ska kunna utföra brotten, förklarar Ulrika.

Ulrika arbetade som domare i tre år innan hon blev åklagare. För några år sedan började hon på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

– Här blir brottsutredningarna mer som projekt och man samarbetar med tullen och polisen. Vi arbetar tillsammans i en grupp, träffas ofta och pratar. Vad blir nästa steg, vad kom fram på förhöret, ska en misstänkt gripas nu eller senare?


Ulrika med resväskaUlrika reser ibland med jobbet både inom Sverige och utomlands och på kontoret ser man resväskor här och där. Ulrika har till exempel rest med en grupp svenska poliser till Rumänien när de utredde misstänkt människohandel. Då fick de hjälp att förhöra personer på plats i Rumänien.

Ulrika trivs bra med sitt jobb, som hon tycker är roligt och omväxlande.

– Jag ser det som en utmaning att vi gemensamt i en grupp ska lösa ett problem och utreda om ett brott kan bevisas. Och jag lär mig nya saker hela tiden.