Åklagarmyndigheten är beredskapsmyndighet

Den 1 oktober blev Åklagarmyndigheten beredskapsmyndighet. Det innebär ett ökat ansvar att planera för att säkerställa myndighetens verksamhet under fredstida kriser, men även under höjd beredskap och krig.

Åklagarmyndigheten är en central del av rättskedjan. Polismyndigheten är ansvarig myndighet i sektorn Ordning och säkerhet, som Åklagarmyndigheten tillhör. Nu har även Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Kustbevakningen, Säkerhetspolisen, Tullverket och Kriminalvården fått ett utökat ansvar som beredskapsmyndigheter. Samverkan med andra myndigheter inom rättsväsendet är en viktig del i beredskapsarbetet.

– Rättskedjan ska kunna fortsätta fungera under svårare förhållanden. Det är viktigt att alla aktörer inom rättsväsendet samverkar och har liknande prioriteringar, säger Kristian Agneklev som arbetar med totalförsvarsfrågor på Åklagarmyndigheten.

Totalt finns från och med den 1 oktober 60 beredskapsmyndigheter i Sverige. Det är myndigheter med särskild betydelse för samhällets krisberedskap och totalförsvar. Myndigheterna ska ha god förmåga att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida krissituationer och genomföra sina uppgifter vid höjd beredskap.

Förordningen om beredskapsmyndigheter (på riksdagen.se) 

Samlad information om beredskapsmyndigheter (på msb.se)

 

Publicerad 2022-10-03

Nyheter från Åklagarmyndigheten