Från akademin till praktiken. En forskarkonferens om hedersrelaterat våld och könsstympning.

Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum anordnar tillsammans med Barnafrid – Linköpings universitet och Jämställdhetsmyndigheten en konferens med fokus på forskning om hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning av flickor och kvinnor.

Syftet är att sprida pågående och avslutad forskning från de senaste fem åren till relevanta målgrupper som arbetar direkt med utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och könsstympning eller indirekt via utvecklingsarbete inom relevanta områden.

Konferensen äger rum den 30 maj kl. 8.30-16 på Linköping Konferens och Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping.

Anmälan sker via denna länk senast den 12 maj.

Linköpings kongress och konsert (Foto: Visit Linkoping & Co.)Linköping Konsert och Kongress. (Foto: Visit Linköping & Co).

Publicerad 2023-04-25

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Antalet grova brott förväntas öka något kommande år

  Det totala antalet inkomna brottsmisstankar till Åklagarmyndigheten förväntas inte öka eller minska i större utsträckning de kommande fyra åren. Däremot är prognosen att särskilt resurskrävande brott kommer att öka något, enligt en rapport om framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan som Åklagarmyndigheten och fyra andra myndigheter lämnat till regeringen.

  Läs mer
 • Fler lagförda och fler återtagna brottsvinster

  2023 utmärker sig med en kraftig ökning av ärenden om mord och dråp. Trots det lagfördes 2 000 fler personer än året innan. Åklagares begäran om att återta vinster av brott ökade med 17 procent. Det framgår av Åklagarmyndighetens årsredovisning som nu lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Beredningsjurist – en bra start på juristkarriären

  Beredningsjuristerna på Åklagarmyndigheten har blivit allt fler de senaste åren och finns nu på de flesta åklagarkammare. För åklagarna innebär deras arbete en stor tidsbesparing och för beredningsjuristerna en möjlighet att starta juristkarriären med ett givande arbete.

  Läs mer
 • Fler nyheter