Köra vattenskoter – första sommaren med lagen om förarbevis

Med allt fler vattenskotrar i Sverige ökade också antalet olyckor och rapporter om körning på sätt som kunde utgöra fara för allmänheten. Den 1 maj 2022 infördes därför krav på förarbevis för vattenskoter. Hittills har nio åtal väckts för olovlig körning i Sverige. Nu pågår också en utredning som ska tydliggöra på vilka platser vattenskoter ska få köras.

genrebild person på vattenskoter

En rad åtgärder har nu gjorts för att öka säkerheten. Redan i juni 2019 infördes åldersgräns på 15 år för vattenskoter och i maj i år kom lagen om förarbevis. Förarbeviset, som oftast är en digital handling i mobiltelefonen, ska vara med vid färden tillsammans med en id-handling. Även utländska förarbevis godtas. Här finns ett visst utrymme för samarbete mellan förare och polis, berättar kammaråklagare Johan Bülow (på bild nedan) på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum.

– Om polisen kan få personens identitet fastställd på annat sätt, så går det ofta att lösa frågan. Botbeloppet för att köra vattenskoter utan att medföra förarbevis och id-handling är 500 kronor, och boten kan sedan 1 augusti 2022 utfärdas direkt på plats av polisen.

Nio åtal för olovlig vattenskoterkörning under första sommaren

Kammaråklagare Johan BülowAtt köra vattenskoter utan att ha något förarbevis ser man desto allvarligare på. Sedan lagen om förarbevis för vattenskoter infördes (och fram till och med sista augusti) har nio åtal väckts och fyra strafförelägganden utfärdats för olovlig vattenskoterkörning i Sverige som helhet.

– För olovlig vattenskoterkörning riskerar föraren 30 dagsböter första gången det händer, även om vi inte har någon fast praxis än.

Johan Bülow konstaterar att medierapporteringen visar att den nya regleringen av vattenskoteråkning har gett effekt

– Upplevelsen är att buskörningen har minskat genom att vem som helst inte har lov att framföra vattenskoter, vilket var själva syftet med att införa förarbeviset.

Vad händer om en vattenskoterförare kör vårdslöst eller störande?

Den förare som bryter mot sjölagen genom att köra på ett störande sätt kan få en bot på 1 500 kr direkt på plats av polisen eller kustbevakningen. Om den som får boten godkänner den, så motsvarar det en dom som vunnit laga kraft. Om föraren inte godkänner boten blir det rättegång.

Det finns ingen färdig definition av vad som räknas som att köra på ett störande sätt, utan det handlar om att tolka lagtexten. Den talar om ”den som tar sådan färdväg, håller sådan hastighet eller annars med fartyg färdas så att han i onödan stör omgivningen”. Ytterst blir gränsdragningarna något som domstolar kommer att avgöra.

Föraren kan bli av med förarbeviset på plats

Sedan 15 maj 2022 kan dessutom förarbeviset omhändertas och återkallas på ungefär motsvarande sätt som ett körkort. Föraren blir då av med förarbeviset direkt på plats.

– Det är Transportstyrelsen som ansvarar för förarbevisen, och som kommer hitta en praxis för gränsdragningarna kring när det är aktuellt med omhändertagande och återkallande av förarbevis.

Var får man köra vattenskoter?

Just nu ser en utredning över var man ska få lov att köra vattenskoter och inte. Den ska redovisas senast den 3 oktober 2022.


Text: Sofia Mårtensson
Fotograf: Lars Dareborg (bild på kammaråklagare Johan Bülow), Åklagarmyndigheten (bild på vattenskoter).

Publicerad 2022-09-28

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Korruption – ett hål svårt att ta sig upp ifrån

  I ett land genomsyrat av korruption utgår ofta medborgarna från att beslut fattas av mutade makthavare. Men det finns personer, tjänstemän och andra, som har mod att stå emot. De lever dock farligt. Chefsåklagare Martin Bresman berättar om vikten av att ta ett globalt ansvar för att vända utvecklingen och skydda demokratin.

  Läs mer
 • Myndigheternas samarbete ger effekt mot den kriminella ekonomin

  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Insatserna mot den kriminella ekonomin resulterade i de högsta utfallen för höjda skatter, stoppade bidrag och utmätta tillgångar hittills i satsningen. Det framgår av återrapporteringen till regeringen.

  Läs mer
 • Vrakplundring ledde till fängelsestraff

  Åklagare utreder många olika typer av brott. Fornminnesbrott handlar oftast om att fornlämningar i skog och mark har skadats, men ibland sker brotten långt ner under havsytan. Läs här om vrakplundring i Östersjön.

  Läs mer
 • Fler nyheter