Ministerbesök i Flemingsberg

Nyligen fick åklagarkamrarna i Flemingsberg, Söderorts och Södertörns åklagarkammare i Stockholm, besök av justitieminister Gunnar Strömmer.

Justitieminister Gunnar Strömmer besökte nyligen åklagarkamrarna i Flemingsberg.

Ministern höll tillsammans med statssekreteraren Charlotta Kugelberg ett anförande för medarbetarna på kamrarna. Därefter fick de träffa ett antal seniora åklagare som gav exempel från verkligheten och gav också förslag på förbättringar av lagstiftningen.

Mötet var uppskattat av alla. Gunnar Strömmer lyfte särskilt fram Åklagarmyndighetens centrala roll för brottsbekämpningen.

Publicerad 2023-02-16

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Antalet grova brott förväntas öka något kommande år

  Det totala antalet inkomna brottsmisstankar till Åklagarmyndigheten förväntas inte öka eller minska i större utsträckning de kommande fyra åren. Däremot är prognosen att särskilt resurskrävande brott kommer att öka något, enligt en rapport om framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan som Åklagarmyndigheten och fyra andra myndigheter lämnat till regeringen.

  Läs mer
 • Fler lagförda och fler återtagna brottsvinster

  2023 utmärker sig med en kraftig ökning av ärenden om mord och dråp. Trots det lagfördes 2 000 fler personer än året innan. Åklagares begäran om att återta vinster av brott ökade med 17 procent. Det framgår av Åklagarmyndighetens årsredovisning som nu lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Beredningsjurist – en bra start på juristkarriären

  Beredningsjuristerna på Åklagarmyndigheten har blivit allt fler de senaste åren och finns nu på de flesta åklagarkammare. För åklagarna innebär deras arbete en stor tidsbesparing och för beredningsjuristerna en möjlighet att starta juristkarriären med ett givande arbete.

  Läs mer
 • Fler nyheter