Rekryteringssatsning på nya kompetenser inom it

Åklagarmyndigheten utökar it-avdelningen med nya roller som bland annat är kopplade till att myndigheten sedan den 1 oktober är beredskapsmyndighet. Dessutom ska systemet Cåbra som används för brottmålshanteringen utvecklas och förbättras. Totalt rekryteras nu över 20 medarbetare inom it.

– Vi är en myndighet som är i tillväxt. Tre av de nya rollerna är kopplade till vårt uppdrag som beredskapsmyndighet. De ska jobba med kommunikationssystemet Rakel och med signalskydd där vi ska kunna sända känslig information med särskilda kryptolösningar. De personerna kommer ha jättestor betydelse för vår kriskommunikation och krishantering. Det är både spännande och nödvändigt att vi utvecklar våra stöd för de områdena, säger it-direktör Anders Thoursie (se bild).

Nyckelpersoner behövs för att utveckla Cåbra

Cåbra är ett system som Åklagarmyndigheten har utvecklat och som alla åklagare och handläggare arbetar med dagligen. Det är ett ärendehanteringssystem för brottmålshanteringen, som också kommunicerar med bl.a. polisen, domstolarna, Kriminalvården och tullen. Fler medarbetare rekryteras nu för att jobba med den tekniska utvecklingen.

– Vi verkar inom ett spännande område, att arbeta med att bekämpa brottsligheten. Många här vill bidra till något viktigt i samhället. Är man programmerare så kan man med sin kunskap känna att man verkligen bidrar till något större i samhället, säger Anders Thoursie.

”Inga långa beslutsvägar”

En av nuvarande it-säkerhetsspecialister är Micael Sundqvist.

– Det är inte långa och sega beslutsvägar, it-säkerhetsarbetet har mandat och vi kan förändra sånt vi märker fungerar dåligt eller inte är säkert. Är man flexibel och noggrann med båda "teknikfötterna" på jorden så stormtrivs man hos oss, säger han.

Även chefer rekryteras

På it-avdelningen arbetar en rad olika professioner, bland andra drifttekniker, it-säkerhetsspecialister, handläggare, utvecklare, testare, arkitekter och åklagare. Nu ska de bli fler. Både drifttekniker, it-säkerhetsspecialister och ett antal chefer rekryteras.

Här finns en blandning av olika nationaliteter, åldrar, bakgrund och intressen.

– Vi har en fantastisk samling människor som tillsammans skapar it-stödet för resten av myndigheten. Jag är så stolt över att vi är så olika och över all den kompetens våra medarbetare har. Den gemenskap som finns hos oss är öppen, glad och omtänksam. Vi vill ha fler personer med i den gemenskapen, avslutar Anders Thoursie.

Läs mer om rekryteringen av it-personal.

Några av medarbetarna på it-avdelningen

Tre medarbetare på Åklagarmyndighetens it-avdelning.
(Fotograf: Per Groth)

Publicerad 2022-11-21

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Antalet grova brott förväntas öka något kommande år

  Det totala antalet inkomna brottsmisstankar till Åklagarmyndigheten förväntas inte öka eller minska i större utsträckning de kommande fyra åren. Däremot är prognosen att särskilt resurskrävande brott kommer att öka något, enligt en rapport om framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan som Åklagarmyndigheten och fyra andra myndigheter lämnat till regeringen.

  Läs mer
 • Fler lagförda och fler återtagna brottsvinster

  2023 utmärker sig med en kraftig ökning av ärenden om mord och dråp. Trots det lagfördes 2 000 fler personer än året innan. Åklagares begäran om att återta vinster av brott ökade med 17 procent. Det framgår av Åklagarmyndighetens årsredovisning som nu lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Beredningsjurist – en bra start på juristkarriären

  Beredningsjuristerna på Åklagarmyndigheten har blivit allt fler de senaste åren och finns nu på de flesta åklagarkammare. För åklagarna innebär deras arbete en stor tidsbesparing och för beredningsjuristerna en möjlighet att starta juristkarriären med ett givande arbete.

  Läs mer
 • Fler nyheter