Skärpt lag mot hedersrelaterade brott

I somras infördes brottet hedersförtryck i brottsbalken. Syftet var att ytterligare motverka hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige. Införandet av brottet är en signal om att synen på den här typen av brottslighet skärpts. Bestämmelsen omfattar brott som begåtts efter den 1 juni 2022.

Åsa Hiding är kammaråklagare på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum och specialiserad på området hedersrelaterad brottslighet. Hon säger att för att det ska räknas som hedersförtryck ska åklagare kunna visa att motivet för gärningen har varit att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder.

– Det krävs inte någon närståenderelation mellan brottsoffer och gärningsman för att brottet ska kunna räknas som hedersförtryck. Men en närståenderelation kan innebära att straffvärdet bedöms högre. Gärningarna ska då ha utgjort ett led i en upprepad kränkning av brottsoffrets integritet och varit ägnande att allvarligt skada brottsoffrets självkänsla, berättar Åsa Hiding.

Såväl försök, förberedelse och stämpling som anstiftan och medhjälp till de brott som ingår i brottskatalogen kan ingå i en dom om hedersförtryck.

Flera gärningar mot en målsägande

En förutsättning för att ett brott ska kunna räknas som just hedersförtryck är att samtliga gärningar riktar sig mot samma målsägande och begås av en och samma gärningsperson.

– Inget hindrar dock att flera personer medverkar till och döms för brottet hedersförtryck men varje gärningsperson ska dömas för sin medverkan och sitt uppsåt.

Inga åtal ännu men flera pågående förundersökningar

Eftersom brottet ännu är ganska nytt i svensk lagstiftning har det ännu inte (t.o.m. november 2022) väckts några åtal specifikt för hedersförtryck. Förundersökningar med totalt 21 brottsmisstankar om hedersförtryck har lagts ned hittills. I slutet av november pågick fortfarande förundersökningar i 35 brottsmisstankar om hedersförtryck.

Fängelse i minst ett och högst sex år 

Straffet för den som döms för hedersförtryck är fängelse i lägst ett år och högst sex år. Minimistraffet kan bli aktuellt enbart i de fall där det rör sig om brottsliga gärningar i ett mindre antal förhållandevis lindriga brott. Ju allvarligare eller ju fler gärningar som ingår i brottet desto högre ska straffvärdet vara.

Publicerad 2022-12-21

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Korruption – ett hål svårt att ta sig upp ifrån

  I ett land genomsyrat av korruption utgår ofta medborgarna från att beslut fattas av mutade makthavare. Men det finns personer, tjänstemän och andra, som har mod att stå emot. De lever dock farligt. Chefsåklagare Martin Bresman berättar om vikten av att ta ett globalt ansvar för att vända utvecklingen och skydda demokratin.

  Läs mer
 • Myndigheternas samarbete ger effekt mot den kriminella ekonomin

  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Insatserna mot den kriminella ekonomin resulterade i de högsta utfallen för höjda skatter, stoppade bidrag och utmätta tillgångar hittills i satsningen. Det framgår av återrapporteringen till regeringen.

  Läs mer
 • Vrakplundring ledde till fängelsestraff

  Åklagare utreder många olika typer av brott. Fornminnesbrott handlar oftast om att fornlämningar i skog och mark har skadats, men ibland sker brotten långt ner under havsytan. Läs här om vrakplundring i Östersjön.

  Läs mer
 • Fler nyheter