Skärpt lag mot hedersrelaterade brott

I somras infördes brottet hedersförtryck i brottsbalken. Syftet var att ytterligare motverka hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige. Införandet av brottet är en signal om att synen på den här typen av brottslighet skärpts. Bestämmelsen omfattar brott som begåtts efter den 1 juni 2022.

Åsa Hiding är kammaråklagare på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum och specialiserad på området hedersrelaterad brottslighet. Hon säger att för att det ska räknas som hedersförtryck ska åklagare kunna visa att motivet för gärningen har varit att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder.

– Det krävs inte någon närståenderelation mellan brottsoffer och gärningsman för att brottet ska kunna räknas som hedersförtryck. Men en närståenderelation kan innebära att straffvärdet bedöms högre. Gärningarna ska då ha utgjort ett led i en upprepad kränkning av brottsoffrets integritet och varit ägnande att allvarligt skada brottsoffrets självkänsla, berättar Åsa Hiding.

Såväl försök, förberedelse och stämpling som anstiftan och medhjälp till de brott som ingår i brottskatalogen kan ingå i en dom om hedersförtryck.

Flera gärningar mot en målsägande

En förutsättning för att ett brott ska kunna räknas som just hedersförtryck är att samtliga gärningar riktar sig mot samma målsägande och begås av en och samma gärningsperson.

– Inget hindrar dock att flera personer medverkar till och döms för brottet hedersförtryck men varje gärningsperson ska dömas för sin medverkan och sitt uppsåt.

Inga åtal ännu men flera pågående förundersökningar

Eftersom brottet ännu är ganska nytt i svensk lagstiftning har det ännu inte (t.o.m. november 2022) väckts några åtal specifikt för hedersförtryck. Förundersökningar med totalt 21 brottsmisstankar om hedersförtryck har lagts ned hittills. I slutet av november pågick fortfarande förundersökningar i 35 brottsmisstankar om hedersförtryck.

Fängelse i minst ett och högst sex år 

Straffet för den som döms för hedersförtryck är fängelse i lägst ett år och högst sex år. Minimistraffet kan bli aktuellt enbart i de fall där det rör sig om brottsliga gärningar i ett mindre antal förhållandevis lindriga brott. Ju allvarligare eller ju fler gärningar som ingår i brottet desto högre ska straffvärdet vara.

Publicerad 2022-12-21

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Antalet grova brott förväntas öka något kommande år

  Det totala antalet inkomna brottsmisstankar till Åklagarmyndigheten förväntas inte öka eller minska i större utsträckning de kommande fyra åren. Däremot är prognosen att särskilt resurskrävande brott kommer att öka något, enligt en rapport om framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan som Åklagarmyndigheten och fyra andra myndigheter lämnat till regeringen.

  Läs mer
 • Fler lagförda och fler återtagna brottsvinster

  2023 utmärker sig med en kraftig ökning av ärenden om mord och dråp. Trots det lagfördes 2 000 fler personer än året innan. Åklagares begäran om att återta vinster av brott ökade med 17 procent. Det framgår av Åklagarmyndighetens årsredovisning som nu lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Beredningsjurist – en bra start på juristkarriären

  Beredningsjuristerna på Åklagarmyndigheten har blivit allt fler de senaste åren och finns nu på de flesta åklagarkammare. För åklagarna innebär deras arbete en stor tidsbesparing och för beredningsjuristerna en möjlighet att starta juristkarriären med ett givande arbete.

  Läs mer
 • Fler nyheter