Sommarnotarier - ett sätt att få grepp om juridiken i praktiken

500 juriststudenter sökte men bara 22 fick en eftertraktad plats som sommarnotarie på Åklagarmyndigheten. Sommarnotarierna är en administrativ hjälp på åklagarkamrarna, samtidigt som de får en inblick i hur både åklagare och handläggare arbetar i myndigheten. Studenten Armana Masfun fick en av de eftertraktade platserna och har i sommar varit på Norrorts åklagarkammare i Stockholm. Här berättar hon om hur tiden på Åklagarmyndigheten varit.

Bild på sommarnotarie.– Jag är tacksam över att få en inblick i åklagaryrket. Det är så intressant att praktiskt få lära sig mer om alla delar av rättskedjan, säger Armana Masfun.

Armana läser juristprogrammet på Stockholms universitet och har tidigare sommarjobbat på Kriminalvården, Rättsmedicinalverket och som vittnesstöd på en domstol.

Hon är, när denna intervju görs, inne på sin fjärde vecka på kammaren, tiden flyger iväg berättar hon.

– Jag har inte riktigt förstått att en åklagare har så många ärenden samtidigt. De har förhandlingar och massor av andra uppgifter parallellt. Det var till en början svårt att förstå hur de prioriterar.


Kan det vara avskräckande?

– Nej, men det var lite chockerande. Det känns spännande att komma till jobbet och inte veta hur dagen kommer sluta. Det verkar kul.

Armana har arbetat administrativt på åklagarkammaren med att skapa akter, bevaka receptionen och registrera inkommande ärenden.

– Det är en bra atmosfär här på kammaren. Inga frågor är för dumma, jag har blivit väldigt bra bemött, det är viktigt, avslutar hon.

Publicerad 2022-08-11

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Rapporten om hemliga tvångsmedel har lämnats till regeringen

  Genom de lagändringar som trädde i kraft den 1 oktober 2023 kan preventiva tvångsmedel numera användas i betydligt fler fall jämfört med tidigare. Under sista kvartalet förra året beslutade domstol om 106 tillstånd och 67 personer var föremål för preventiva tvångsmedel. Det framgår av den årliga rapporten om användningen av hemliga tvångsmedel som har lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Få beviljas resning

  Om det kommer fram nya uppgifter i ett tidigare dömt mål kan resning beviljas, både till nackdel för den som friats och till förmån för den som dömts. Men resning är ett undantag och mycket få ansökningar beviljas.

  Läs mer
 • Fler nyheter