HD prövar mål om straffrabatt

Publicerad: 2009-06-12 11:59:00

HD prövar straffrabatt för den som avslöjar andras delaktighet i brott.

Frågan i målet gäller om och i så fall under vilka förutsättningar den som avslöjar andras delaktighet i brott och därefter medverkar i utredningen av brottet ska kunna få sänkt straff samt vad som i så fall ska styra straffnedsättningen. Högsta domstolen har den 10 juni 2009 meddelat prövningstillstånd i målet.