Julian Assange ska överlämnas till Sverige

Publicerad: 2011-11-02 13:19:00

High Court i London har i dag beslutat att bifalla begäran om att Julian Assange ska överlämnas till Sverige.

En lägre instans - Westminster Magistrates Court - beslutade i februari att Julian Assange skulle överlämnas till Sverige enligt den europeiska arresteringsordern. Beslutet överklagades av Assange till High Court, som nu har slagit fast att överlämnande ska ske. Även beslutet från High Court kan överklagas av Julian Assange.

Någon ytterligare information om ärendet kan inte lämnas för närvarande.

Överåklagare Marianne Ny kommer inte att ge några intervjuer som gäller frågan om överlämnande av Julian Assange till Sverige medan ärendet handläggs i Storbritannien.