Utredningsläget i Juholtärendet

Publicerad: 2011-10-11 14:34:00

Riksenheten för polismål har fått över ärendet som gäller Håkan Juholt. Alla handlingar har dock ännu inte kommit in.

-Det går i dag inte att bedöma hur lång tid utredningen kan ta. Vi försöker arbeta så snabbt och effektivt som möjligt, men vi måste samtidigt göra ett grundligt jobb, säger överåklagare Björn Ericson på Riksenheten för polismål.

Björn Ericson är förundersökningsledare och biträds av chefsåklagare Stefan Göransson.