Riksåklagaren överklagar inte Landskronamålet

Publicerad: 2013-06-04 15:15:00

En ung man, som fyllde 17 år en vecka efter gärningstillfället, har dömts för ett mycket brutalt mord av sin syster. Enligt tings- och hovrätten hade straffet för en vuxen person bestämts till fängelse på livstid.
Med hänsyn till den dömdes låga ålder bestämde tingsrätten påföljden till fängelse i 8 år. Hovrätten ändrade dock påföljden till fyra års sluten ungdomsvård, vilket är den maximala tiden för sluten ungdomsvård.

Huvudregeln är att ungdomar under 18 år inte ska dömas till fängelse, säger riksåklagare Anders Perklev.

- När en person under 18 år begått ett så pass allvarligt brott att det finns synnerliga skäl att döma till fängelse, är principen den att den unge istället ska dömas till sluten ungdomsvård.

Enligt riksåklagarens uppfattning finns i detta fall inte tillräckligt starka skäl att frångå denna princip. Riksåklagaren har därför valt att inte överklaga hovrättens dom.