Åtal för Nässjö-mord justeras inte

Publicerad: 2014-06-05 08:28:00

Det blir ingen justering av åtalet för den 31-årige man som i februari förra året sköt ett äldre par i Nässjö. Mannen dömdes nyligen till livstids fängelse för mord och mordförsök. Efter rättegången avled den äldre kvinnan och en utredning om justering av åtalet inleddes.

Den 3 februari 2013 skottskadades två personer, en man och en kvinna, i deras bostad i Nässjö. Mannen avled på plats. Kvinnan överlevde skottskadan, men fick men pga. skotten. Under rättegången i tingsrätten förhördes kvinnan, men endast några dagar efter detta avled hon. En utredning påbörjades i syfte att ta reda på om kvinnan dog till följd av skottskadan hon fått i februari 2013.

I utredningen har åklagarna hämtat in ett rättsmedicinskt utlåtande, journalanteckningar samt uppgifter från personer i kvinnans närhet. Av det rättsmedicinska utlåtandet framgår att kvinnan avled av en hjärninfarkt föranledd av yttre trauma mot huvudet. Sannolikt drabbades kvinnan av traumat mot huvudet några dagar innan hon avled.

Rättsläkaren har bedömt att dödsfallet kan ha uppkommit som en sen följd av skottskadan som kvinnan fick den 3 februari 2013. Men eftersom det kan finnas andra orsaker till att hon har utsatts för yttre trauma, exempelvis att hon har snubblat, går det inte att säga med tillräckligt stor säkerhet att skottskadan orsakade hennes död.

Mot bakgrund av rättsläkarens slutsats har åklagarna därför bedömt att det inte är aktuellt att justera åtalet till att omfatta mord även gentemot kvinnan.