Förundersökningen mot Julian Assange läggs ned i vissa delar

Publicerad: 2015-08-13 09:31:00

Överåklagare Marianne Ny har i dag lagt ned förundersökningen mot Julian Assange när det gäller misstankarna om sexuellt ofredande och olaga tvång. Skälet är att gärningarna preskriberas.
Förundersökningen mot Julian Assange läggs ned i vissa delar

I dag, den 13 augusti 2015, preskriberas en misstanke om olaga tvång och en misstanke om sexuellt ofredande. Den 18 augusti preskriberas ytterligare en misstanke om sexuellt ofredande. Samtidigt preskriberas en misstanke om sexuellt ofredande som Julian Assange inte varit häktad för. Händelserna inträffade för fem år sedan, dvs. i augusti 2010.

- Julian Assange har självmant hållit sig undan rättvisan genom att ta sin tillflykt till Ecuadors ambassad. När nu preskription inträder för vissa av brotten tvingas jag lägga ned förundersökningen i dessa delar. Det innebär att utredningen av händelserna lämnas oavslutad eftersom den misstänkte inte har kunnat höras, vilket jag beklagar, säger överåklagare Marianne Ny.

En brottsmisstanke om våldtäkt, mindre grovt brott, preskriberas den 17 augusti 2020. Förundersökningen fortsätter i den delen. Bevisläget är oförändrat och möjligheterna att driva utredningen framåt genom förhör med den misstänkte är ännu inte uttömda.

- Jag har sedan hösten 2010 försökt få tillstånd ett förhör med Julian Assange, men han har konsekvent hållit sig undan. När preskription närmade sig för några av brotten valde vi att försöka få till stånd förhör i London. En framställan om att förhöra honom på Ecuadors ambassad lämnades in i början av juni, men något tillstånd har ännu inte kommit. Det är dock fortfarande min förhoppning att kunna genomföra ett förhör eftersom det pågår en dialog i frågan mellan Sverige och Ecuador, säger Marianne Ny.

Bakgrund

Julian Assange häktades i sin frånvaro av Stockholms tingsrätt den 18 november 2010. För att kunna verkställa häktningsbeslutet utfärdade åklagaren en europeisk arresteringsorder. Den 7 december samma år greps han av brittisk polis.

Frågan om att överlämna honom enligt den europeiska arresteringsordern prövades i tre instanser i Storbritannien. Den 30 maj 2012 beslutade the Supreme Court of England and Wales att han skulle överlämnas till Sverige.

Den 19 juni 2012, endast några dagar innan han skulle överlämnas till Sverige, begärde Julian Assange politisk asyl i Ecuador. Han har sedan dess befunnit sig på landets ambassad i London.

I juni 2014 begärde Assange omprövning av häktningsbeslutet. Den 16 juli beslutade Stockholms tingsrätt att han skulle vara fortsatt häktad. Domstolen bedömde att det fortfarande fanns sannolika skäl för brottsmisstankarna och att det fanns flyktfara. Detta beslut överklagades till hovrätten och slutligen Högsta domstolen, som fastställde häktningsbeslutet den 11 maj 2015.

Åklagarens bedömning har varit att ett förhör med Julian Assange bör hållas i Sverige, för att säkerställa kvaliteten i förhöret och för att sådana förhör vanligtvis leder till nya utredningsåtgärder och därmed ytterligare förhör med den misstänkte.

När preskriptionstiden närmade sig valde dock åklagaren att istället begära ett förhör med honom på Ecuadors ambassad i London. För att kunna genomföra ett förhör krävs samtycke från Julian Assange, bifall från Storbritannien på begäran om rättslig hjälp samt tillstånd från Ecuador att genomföra förhöret på ambassaden. Assange har samtyckt och Storbritannien bifallit begäran om rättslig hjälp. Något tillstånd från Ecuador har åklagaren dock inte fått.

Kommunikationen mellan Sverige och Ecuador handläggs av Justitiedepartementet. Ecuador har nyligen accepterat ett förslag från Sverige om att inleda diskussioner för att undersöka möjligheterna att ingå ett generellt avtal om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.

Presstjänsten010-562 50 20