Hovrätten över Skåne och Blekinge skärper domen i 118 108-målet

Publicerad: 2015-05-06 14:27:00

Det blev framgång i alla delar för åklagarna i hovrätten.

- Jag tycker att domen skickar viktiga signaler ut i samhället att den här typen av verksamhet utgör grov och organiserad brottslighet, vilket leder till långa fängelsestraff. Det är också en upprättelse för alla de målsägande, som blivit lurade men inte fick skadestånd i tingsrätten, säger kammaråklagare Anna Palmqvist, vidMalmö åklagarkammare.

- Samverkan över myndighetsgränserna är också en bidragande faktor till att vi lyckats här. Åklagarmyndigheten har arbetat nära åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

De tre huvudpersonerna stod åtalade för bland annat grovt bedrägeri genom att använda bluffakturor. De döms för sammanlagt 501 fall av fullbordade grova bedrägerier till ett värde av 4,3 miljoner kronor.

Gärningarna har bestått i att de tilltalade ringt upp påhittade kunder och krävt dem på pengar för påstått ingångna avtal. Flertalet personer än de tre huvudtilltalade har varit med på brottsupplägget. I tingsrätten ogillades många åtalen mot säljarna. De säljare som åklagarna har överklagat har dömts i hovrätten och fått strängare straff. Hovrätten gör här bedömningen att säljarna agerat tillsammans och i samförstånd och därför kan dömas som medgärningsmän. Straffvärdet för huvudmännen är sex års fängelse.

I dagens dom skriver hovrätten att verksamheten i bolaget "varit allt igenom oseriös och haft som syfte enbart att lura de kunder man kontaktade. Brottsligheten har utövats i en organiserad form, skett systematiskt och föregåtts av planering. Den har präglats av hänsynslöshet och förslagenhet". Hovrätten anser därför liksom tingsrätten att brotten varit av så farlig art att de ska bedömas som grova.