Förundersökning om mord överlämnas till polisen

Publicerad: 2015-03-11 10:46:00

Kammaråklagare Kristofer Magnusson vid Åklagarkammaren i Falun har i dag beslutat att ledningen av förundersökningen om mordet på Yenon Levi i juni 1988 ska överlämnas till polisen.

- Sammantaget finns inga skäl som längre motiverar att utredningen ska ledas av åklagare, istället bör den fortsatta utredningen ledas av polisen. Men beslutet innebär alltså inte att förundersökningen läggs ned, säger kammaråklagare Kristofer Magnusson.

Kommissarie Mats Nygårds, tf gruppchef för enheten Grova brott i polisområde Dalarna, tar nu över förundersökningsledningen. Åklagarens handläggning av ärendet avslutas.

- Det främsta skälet till att åklagare tog över ledningen av förundersökningen i oktober 2011 var att det skulle kunna bli aktuellt med en begäran om internationell rättslig hjälp. Nu har detta genomförts och avslutats, säger kammaråklagare Kristofer Magnusson.

Bakgrund

Ett av de mord som Sture Bergwall (då Thomas Quick) dömdes för var mordet på den israeliske medborgaren Yenon Levi, som påträffats död i juni 1988 vid Rörshyttan i Hedemora kommun. Domen meddelades av Hedemora tingsrätt den 28 maj 1997.

Sture Bergwall beviljades resning genom beslut av Svea hovrätt den 17 december 2009. Vice chefsåklagare Eva Finné lade genom beslut den 28 maj 2010 ned åtalet mot honom. Falu tingsrätt meddelade den 3 september 2010 en frikännande dom.

Mordet på Yenon Levi var inte preskriberat då preskriptionsreglerna för mord ändrades den 1 juli 2010. Brottet omfattas därmed av den nya regeln i 35 kap 2 § brottsbalken, vilket innebär att brottet inte är preskriberat och inte heller kommer att preskriberas.

Efter det att den frikännande domen mot Sture Bergwall meddelats återupptog därför Polismyndigheten Dalarna förundersökningen rörande mordet på Yenon Levi. Detta skedde genom beslut den 13 september 2010. Inledningsvis leddes förundersökningen av polisiär förundersökningsledare. Den 6 oktober 2011 övertogs emellertid förundersökningsledningen av kammaråklagare Kristofer Magnusson vid Åklagarkammaren i Falun.

Flera av de personer som tidigare hörts i utredningen har därefter hörts på nytt. Det har även hållits förhör med personer som inte tidigare hörts i utredningen. Det har också, efter framställan om internationell rättslig hjälp, hållits förhör i utlandet. En annan väsentlig del av utredningsarbetet har varit att ta ett förnyat helhetsgrepp rörande möjligheterna att komma framåt med tekniska undersökningar.