Åtal för grova bedrägerier i Botkyrka

Publicerad: 2015-10-21 07:31:00

Åtal har i dag väckts mot 17 personer i ett ärende om felaktigt utbetalda ersättningar till föreningar och privatpersoner från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Brottsrubriceringarna är grovt bedrägeri, försök till grovt bedrägeri, grovt bidragsbrott och urkundsförfalskning, grovt brott.

Enligt åtalet har medvetet felaktiga uppgifter till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inneburit att sammanlagt sex miljoner kronor i bidrag betalats ut till 14 enskilda personer och tre ideella föreningar sedan år 2012. Tre företrädare för föreningarna åtalas, varav en på samtliga 17 punkter, liksom de 14 bidragstagarna.

- Personerna har påståtts arbeta för föreningarna, vilket utredningen visar att de inte har gjort. Arbetsförmedlingen har blivit lurad när man beslutat om stöd och pengarna skulle alltså aldrig ha betalats ut, säger kammaråklagare Eva Wintzell.

De stödformer som är aktuella i åtalet är lönebidrag/trygghetsanställning, nystartsjobb och sysselsättning inom jobb- och utvecklingsgarantin.

En ideell förening kan få stöd från Arbetsförmedlingen om föreningen har stadgar, styrelse och har fått ett organisationsnummer från Skatteverket. Två av föreningarna har skapats genom att man upprättat falska dokument som man skickat in till Skatteverket. Därigenom har föreningarna fått det organisationsnummer som är nödvändigt för att kunna få bidrag. Åtalet omfattar därför också urkundsförfalskning.

- Brotten är grova eftersom man satt detta i system, det pågått under en längre tid och det handlar om höga belopp. Dessutom är det ett angrepp på trygghetssystemet och därmed särskilt allvarligt, säger Eva Wintzell.

Kontakt

Kammaråklagare Eva Wintzell 010-562 54 60

Kammaråklagare Isabelle Bjursten 010-562 55 45

Tillgängliga på telefon kl. 10-12 onsdag den 21 oktober.

Presstjänsten 010-562 50 20