Åtal i stort bedrägeriärende

Publicerad: 2016-12-09 09:29:00

I dag väcks åtal vid Norrköpings tingsrätt mot 12 personer misstänkta för bland annat grovt bedrägeri. Ärendet omfattar närmare 10 000 brottsmisstankar.

Tolv personer åtalas för grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri för att de gemensamt och i samförstånd förmått, eller försökt förmå, främst småföretagare men även myndigheter och organisationer att betala för tjänster som saknat värde. En av personerna åtalas också för urkundsförfalskning.

* Tillvägagångssättet har varit detsamma i samtliga fall. Man har valt ut vissa målgrupper och ringt och påstått att de har ett annonsavtal som nu löper ut. Företaget har fått frågan om man vill fortsätta eller avsluta avtalet. Har man valt att avsluta, har bedragarna skickat en slutfaktura på cirka 5 000 - 10 000 kronor. Något avtal har dock aldrig funnits och den annonsplats på Internet som avtalet skulle avse har inte fungerat, säger kammaråklagare Thomas Ramstedt.

- Brottsoffren finns över hela landet, men samtliga anmälningar har samordnats och utretts av Norrköpingspolisen. Ärendet har inneburit en stor satsning från Norrköpingspolisens sida, säger Thomas Ramstedt.

Åtalet omfattar händelser under perioden januari 2013 - januari 2014. Antalet målsägare är närmare 500 stycken och brottsmisstankarna knappt 10 000 stycken. Flera målsägare har alltså utsatts mer än en gång. Det sammanlagda beloppet som bedragarna kommit över är drygt 5 miljoner kronor. Förundersökningen omfattar 15 000 sidor.

- Förutom den skriftliga bevisningen finns också ljudinspelningar av cirka 6 000 telefonsamtal mellan bedragarna och småföretagarna, säger kammaråklagare Thomas Ramstedt.

Rättegången kommer att pågå under större delen av våren 2017 vid Norrköpings tingsrätt.

Tingsrättens målnummer: B 35 19-13.

Kontakt

Kammaråklagare Thomas Ramstedt 010-562 58 82Kammaråklagare Ingemar Welander 010-562 58 78

Presstjänsten010-562 50 20