Tillsynsavdelningen granskar uppmärksammat ärende

Publicerad: 2016-06-23 07:21:00

I början av juni häktades en man i Stockholm på sannolika skäl misstänkt för mord på sin tidigare flickvän. Fallet blev uppmärksammat eftersom flickvännen tidigare hade polisanmält mannen som anhölls i sin frånvaro misstänkt för grov kvinnofridskränkning. Åklagarens handläggning av ärendet har granskats av Särskilda åklagarkammaren och kommer att fortsätta att granskas av Åklagarmyndighetens tillsynsavdelning.
Tillsynsavdelningen granskar uppmärksammat ärende

Chefsåklagare Maria Sterup vid Särskilda åklagarkammaren har idag lagt ned förundersökningen avseende handläggningen av ärendet, som skett vid Västerorts åklagarkammare i Stockholm. Grunden för beslutet är att det saknas anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts.

Nu fortsätter granskningen av ärendet vid Åklagarmyndighetens tillsynsavdelning där det idag har beslutats att inleda ett särskilt tillsynsärende. Syftet är att förutsättningslöst granska ärendet för att se om det förekommit fel eller brister av annat slag än tjänstefelskaraktär.

Kontakt:

Kammaråklagare Göran Kvist vid tillsynsavdelningen finns tillgänglig för media klockan 10-11 för frågor om den fortsatta granskningen av ärendet, 010-562 64 18.

Chefsåklagare Maria Sterup vid Särskilda åklagarkammaren finns tillgänglig för media klockan 10-11 för frågor om förundersökningen som är nedlagd, 010-562 70 68.

Presstjänsten:

010-562 50 20