Ärende om grovt sexuellt övergrepp mot barn mm återförvisas till tingsrätten

Publicerad: 2016-10-18 08:14:00

Svea hovrätt har beslutat att ett ärende om bland annat grovt sexuellt övergrepp mot barn ska prövas på nytt av Södertörns tingsrätt. Tingsrätten ogillade i maj åtalet på formella grunder, vilket åklagarna överklagade.

En man åtalades för bland annat grovt sexuellt övergrepp mot barn och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. Tingsrätten ogillade den 4 maj åtalet i sin helhet eftersom man ansåg att gärningsbeskrivningarna (åklagarnas beskrivning av vilka brott man anser att den åtalade har begått) inte var tillräckligt preciserade. Själva utredningen om de påstådda brotten prövades inte.

Åklagarna överklagade domen, eftersom man menade att det inte var möjligt att precisera gärningsbeskrivningarna mer än vad man gjort. Svea hovrätt har iett beslutden 17 oktober konstaterat att gärningsbeskrivningarna inte varit så oprecisa att åtalet ska ogillas av formella skäl. Istället ska tingsrätten pröva ärendet i sak.

- Det är glädjande att hovrätten anser att gärningsbeskrivningarna inte varit bristfälliga på det sätt som tingsrätten gjort gällande och att ärendet nu kan prövas i sak. Däremot är det förstås otillfredsställande att processen dragit ut så långt i tiden, i synnerhet med tanke på att målsäganden är ett barn, säger kammaråklagare Charlotte Ahlberg.

Tingsrättens målnummer: B 6036-15

Hovrättens målnummer: B 4871-16

Presstjänsten010-562 50 20